За нас

КАУЗАТА

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МУЗЕИ ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

Каузата е нещо, което следваме. Нещо, което ни кара да се обединим, а това са музеите и тяхното представяне в интернет пространствоЦелият този потенциал може да бъде развит и рекламиран на регионално, национално и международно ниво.

Музеите, особено в последните години, все повече осъзнават необходимостта от присъствие в интернет пространството, с цел популяризиране на културното наследство, което България притежава. Посещавайки музеите, повечето посетители искат да видят и да разберат колкото се може повече за експонатите и експозициите, които се предлагат. За тази цел се разработват музейни продукти – презентации и видеоклипове, които се качват във виртуалното пространство. Видеоклиповете като източник на допълнителна текстова и визуална информация казват много за музеите, помагат да спечелят доверието на туристите и се възприемат лесно, както от млади, така и от възрастни.

Докато целият свят и нашата страна са приели мерки за ограничаване разпространението на Covid-19, се занимавам с популяризиране на културното наследство, правя това, което умея най-добре, а именно да представя музеите онлайн. Това е предизвикателство, за да можем да се осигурим широк достъп до информация в социалната мрежа, която да отразява културното многообразие.

ЕКИП

Димитър Гешков

Моята сила е да помагам на вас в популяризирането на културно-историческото наследство на България.
Образование: Висше
Специалности: Аграрен туризъм /бакалавър/ и Защита на културното наследство в Република България /магистър/.

E -mail: dimitar83@gbg.bg