Регионален исторически музей – Русе

Екомузей с аквариум, панорама