Национален военноисторически музей – София

„Какво бих казал на Васил Левски, ако беше жив днес“